Tips bij een garantie-uitkering

 

Ben je werkloos uit een hbo-baan en kun je een (tijdelijke) baan buiten het hbo krijgen? Maar ben je bang je bovenwettelijke rechten daardoor kwijt te raken? Dat is gelukkig niet het geval. Mocht je onverhoopt weer werkloos worden, dan kun je via de garantie-uitkering  je bovenwettelijke uitkering uit het hbo weer terugkrijgen naast je nieuwe WW.

Je recht op bovenwettelijke uitkering herleeft per de ingangsdatum van je nieuwe recht op WW-uitkering, als je:

  • eerder een bovenwettelijke uitkering hebt gehad (die geheel of gedeeltelijk is geëindigd),
  • na het aanvaarden van een nieuwe baan opnieuw werkloos bent geworden, en
  • binnen vier jaar na het eindigen van je recht op bovenwettelijke uitkering een nieuw recht op WW-uitkering hebt (waaraan geen nieuw recht op bovenwettelijke uitkering is verbonden).