Re-integratieactiviteiten met behoud van uitkering

De WW kent de mogelijkheid om met behoud van uitkering een opleiding te volgen, een proefplaatsing te doen of een bedrijf op te starten. Daarvoor zijn speciale regels, omdat uw (ex-)werknemer anders geen recht op uitkering zou hebben. Hij is namelijk aan het werk, of tijdelijk niet beschikbaar voor werk.

Omdat het om het recht op WW gaat, moet UWV beslissen of de werknemer gebruik kan maken van zo’n voorziening. Maar omdat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de re-integratie, vraagt UWV meestal eerst advies aan u. 


Bovenwettelijke WW volgt WW

Maakt uw (ex-)werknemer tijdens de WW gebruik van noodzakelijke scholing, proefplaatsing of de startersregeling eigen bedrijf? Als zijn WW-uitkering daarbij doorloopt, geldt dat ook voor de bovenwettelijke WW. De korting op de WW bij de startersregeling, wordt ook toegepast op de bovenwettelijke WW. Tijdens de aansluitende uitkering na afloop van de WW kan uw (ex-)werknemer gebruikmaken van de regeling noodzakelijke scholing. In de procedure neemt de bovenwettelijke uitvoerder (Visma Idella) dan de rol van UWV over.

Re-integratieactiviteiten met behoud van uitkering

De WW kent de mogelijkheid om met behoud van uitkering een opleiding te volgen, werkervaring op te doen (proefplaatsing) of een bedrijf op te starten. Daarvoor zijn speciale regels omdat je anders geen recht op uitkering zou hebben. Je bent namelijk aan het werk, of tijdelijk niet beschikbaar voor werk.