Uitsluitingsgronden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De uitsluitingsgronden zijn:

 • De werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
 • De werknemer heeft andere uitkeringen, zoals: WAO of WAMIL naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, ZW, WAZO, IVA, WIA-loongerelateerde WGA.
 • De werknemer woont of verblijft buiten Nederland. Er zijn echter Europese regels waardoor bijvoorbeeld grensarbeiders soms wel recht op WW hebben.
 • De werknemer verblijft niet rechtmatig in Nederland of hij mag niet in Nederland werken ("illegale" vreemdelingen)
 • De vrijheid is de ontnomen (detentie, gedwongen psychiatrische opname)
 • De werknemer is werkloos als gevolg van staking. Is er een vergunning tot arbeidstijdverkorting afgegeven? Dan is WW wel mogelijk.
 • Te lange vakantie. De werknemer mag, met behoud van uitkering, 4 weken per kalenderjaar op vakantie. Gaat hij langer? Dan geldt een uitsluitingsgrond zodra de vakantiedagen op zijn.

Let op! Komen u en uw werknemer een vaststellingsovereenkomst overeen? De belangrijkste uitsluitingsgrond is de periode dat niet de juiste opzegtermijn in acht is genomen. Tussen het tekenen van de beëindigingsovereenkomst en datum einde dienstverband moet ten minste de duur van de opzegtermijn zitten. Over die periode bestaat geen recht op WW. Daarbij geldt de opzegtermijn die voor de werkgever geldt op grond van de cao. Wordt de opzegtermijn in acht genomen, dan sluit de WW-uitkering aan op het dienstverband.

Samenloop van WW met een WIA-uitkering  is soms toch mogelijk. Bijvoorbeeld als de werknemer tijdens zijn loongerelateerde WGA-uitkering werkt en deze baan kwijtraakt.

Uitsluitingsgronden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De uitsluitingsgronden zijn:

 • je heeft andere uitkeringen, zoals: WAO of WAMIL naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, ZW, WAZO, IVA, loongerelateerde WGA;
 • je woont of verblijft buiten Nederland. Er zijn echter Europese regels waardoor bijvoorbeeld grensarbeiders soms wel recht op WW hebben;
 • je verblijft niet rechtmatig in Nederland of u mag niet in Nederland werken ("illegale" vreemdelingen);
 • je vrijheid is jeontnomen (detentie, gedwongen psychiatrische opname);
 • je hebt een vrijstelling van premiebetaling op grond van gemoedsbezwaren tegen verzekering, of je hebt zo'n vrijstelling minder dan 3 maanden voor het begin van de werkloosheid gehad;
 • je bent werkloos als gevolg van staking. Is er een vergunning tot arbeidstijdverkorting afgegeven? Dan is WW wel mogelijk;
 • te lange vakantie. Je mag, met behoud van uitkering, 4 weken per kalenderjaar op vakantie. Gaat u langer? Dan geldt een uitsluitingsgrond zodra de vakantiedagen op zijn.

Samenloop van WW met WAO naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, IVA of loongerelateerde WGA is soms toch mogelijk. Bijvoorbeeld als je 80-100% arbeidsongeschikt bent, toch nog gedeeltelijk werkt en deze baan verliest. Of als je tijdens uw loongerelateerde WGA-uitkering werkt en deze baan kwijtraakt.