Overige regelingen

In Bijlage XI bij de cao hbo is het persoonsgebonden re-integratietraject geregeld. De regeling houdt kort gezegd het volgende in:

  • De werknemer die werkloos wordt na minstens 2 jaar bij u te hebben gewerkt, en dan WW met een bovenwettelijke aanvulling krijgt, heeft recht op een persoonlijk re-integratietraject.
  • Voor een werknemer jonger dan 40 jaar mag dit traject maximaal € 8.000 kosten, voor een werknemer tussen de 40 en de 50 jaar maximaal € 10.000, en voor een werknemer van 50 jaar of ouder maximaal € 12.000.
  • U stelt in overleg met de werknemer de inhoud van het traject vast. De activiteiten moeten bestaan uit ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf, outplacement, loopbaanadvisering, trainingen en opleidingen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten, en/of activiteiten die daarop lijken.
  • De regeling is niet van toepassing bij reorganisaties waarvoor een sociaal plan geldt. Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hbo, heeft een contract met een re-integratiebedrijf waarvan u gebruik kunt maken bij deze trajecten. Meer informatie vindt u op de website van Zestor.

Overige regelingen

In Bijlage XI bij de cao-hbo is het persoonsgebonden re-integratietraject geregeld. De regeling houdt kort gezegd het volgende in:

  • Als je werkloos wordt na minstens 2 jaar bij je (ex-)werkgever te hebben gewerkt, en je een WW met een bovenwettelijke aanvulling krijgt, heb je recht op een persoonlijk re-integratietraject.
  • Ben je jonger dan 40 jaar, dan mag dit traject maximaal €8.000 kosten. Ben je tussen de 40 en de 50 jaar maximaal €10.000, en ben je 50 jaar of ouder maximaal €12.000. 
  • Je (ex-)werkgever beslist over de inhoud van het traject en overlegt met jou. De activiteiten moeten bestaan uit ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf, outplacement, loopbaanadvisering, trainingen en opleidingen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten, en/of activiteiten die daarop lijken.
  • De regeling is niet van toepassing bij reorganisaties waarvoor een sociaal plan geldt.