Voorwaarden WW-uitkering

Uw werknemer komt in aanmerking voor een WW-uitkering wanneer hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Hij heeft de begindatum van zijn AOW nog niet bereikt
 • Hij heeft minstens 5 arbeidsuren per week verloren, of minstens de helft van zijn uren
 • Hij is beschikbaar om arbeid te aanvaarden
 • Hij heeft in ten minste 26 van de laatste 36 weken gewerkt (26-wekeneis).

Om ook ná een termijn van drie maanden recht te hebben op een WW-uitkering, moet uw werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden WW-uitkering

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt de begindatum van je AOW nog niet bereikt
 • Je hebt minstens 5 arbeidsuren per week verloren, of minstens de helft van uw uren
 • Je bent beschikbaar om arbeid te aanvaarden
 • Je hebt in minstens 26 van de laatste 36 weken gewerkt (26-wekeneis)
 • Om langer dan 3 maanden een uitkering te krijgen, moet je in 4 van de laatste 5 kalenderjaren vóór het jaar waarin je werkloos wordt, gewerkt hebben
 • Er zijn geen uitsluitingsgronden van toepassing
 • Je moet je aan de WW-verplichtingen houden