Samenloop WIA-WW

Deze samenloop komt minder vaak voor dan die tussen WAO en WW, omdat de WIA een uitkering kent die zowel de arbeidsongeschiktheids- als de werkloosheidsuitkering voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer omvat: de loongerelateerde WGA-uitkering. Samenloop van WW met WIA kan wel voorkomen als de werknemer nadat hij een WIA-uitkering heeft gekregen, nog of weer heeft gewerkt en vervolgens die baan is kwijtgeraakt. Die samenloop heeft geen invloed op de hoogte van de WW. De WW-uitkering wordt in sommige gevallen op de WIA-uitkering in mindering gebracht.

Samenloop WIA-WW

Deze samenloop komt minder vaak voor dan die tussen WAO en WW, omdat de WIA een uitkering kent die zowel de arbeidsongeschiktheids- als de werkloosheidsuitkering voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer omvat: de loongerelateerde WGA-uitkering. Samenloop van WW met WIA kan wel voorkomen als je nadat je een WIA-uitkering hebt gekregen, nog of weer hebt gewerkt en vervolgens die baan bent kwijtgeraakt. Die samenloop heeft geen invloed op de hoogte van de WW. De WW-uitkering wordt in sommige gevallen op de WIA-uitkering in mindering gebracht.

Samenloop Ziektewet (ZW) en WW

Word je tijdens de WW ziek, blijf je de eerste 13 weken in de WW. Daarna wordt de WW vervangen door de Ziektewet (ZW). Ga je ziek uit dienst, dan kom je meteen in de ZW.

Kom je van de ZW in de WIA, dan stopt je bovenwettelijke WW-uitkering.