WIA maandloon

Het WIA-maandloon wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddelde loon, dat uw werknemer verdiende in het jaar voorafgaande van zijn arbeidsongeschiktheid.

Om uit te komen op het WIA-maandloon wordt eerst gekeken naar wat uw werknemer per dag verdiende in het jaar voordat hij ziek werd.

Dit dagloon wordt het WIA-dagloon genoemd. Het jaarloon in het jaar voordat hij ziek werd, wordt gedeeld door 261. Het dagloon wordt omgerekend naar een maandloon, door het met 21,75 te vermenigvuldigen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen met maand. Als het dagloon eenmaal is vastgesteld, wordt het in de toekomst alleen nog aangepast met dezelfde percentages als het wettelijk minimumloon.

WIA maandloon

Het WIA-maandloon wordt vastgesteld aan de hand van het gemiddelde loon, dat je verdiende in het jaar voorafgaande van je arbeidsongeschiktheid.

Om uit te komen op je WIA-maandloon wordt eerst gekeken naar wat je per dag verdiende in het jaar voordat je ziek werd.

Dit dagloon wordt het WIA-dagloon genoemd. Het jaarloon in het jaar voordat je ziek werd, wordt gedeeld door 261. Het dagloon wordt omgerekend naar een maandloon, door het met 21,75 te vermenigvuldigen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen met maand. Als het dagloon eenmaal is vastgesteld, wordt het in de toekomst alleen nog aangepast met dezelfde percentages als het wettelijk minimumloon.