Eigenrisicodrager WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen in dat geval voor uw rekening. Dit geldt voor alle werknemers en ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren.

Eigenrisicodragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen voor uw (ex-)werknemer:

  • betaling van zijn WGA-uitkering
  • betaling van zijn re-integratie
  • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen
  • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering, ook als zij niet meer bij uw bedrijf werken. Stopt u met het eigenrisicodragerschap? Dan blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.