Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Bent je meer dan 35% arbeidsongeschikt? Je hebt dan wellicht recht op een premievrije pensioenopbouw. Vul daarom altijd het formulier 'aanvraag ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen' in.

Dat wil zeggen dat je je ouderdomspensioen bij ABP blijft opbouwen zonder dat je hiervoor premie betaalt. Je bouwt premievrij pensioen op over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. De opbouw is minder dan wanneer je niet arbeidsongeschikt bent. Je kunt dit deel zelf aanvullen. Kijk voor meer informatie op de site van het ABP