Herbeoordeling bij het UWV

Is de beoordeling over de arbeidsongeschiktheid mogelijk niet meer adequaat (bijvoorbeeld bij WGA 80-100%), dan is het raadzaam om het UWV te vragen om een herkeuring. Wellicht is een IVA-uitkering meer op zijn plaats? De termijnen voor (her)beoordeling hoeven niet opnieuw 'uitgezeten' te worden: daar is niemand bij gebaat. Als er een verandering is opgetreden in de situatie, kunnen zowel u als uw werknemer het UWV te allen tijde vragen om een herbeoordeling.

Herbeoordeling bij het UWV

Is je gezondheidstoestand verbeterd of verslechterd? Dan kan dit gevolgen hebben voor je WIA-uitkering. Je kan UWV dan verzoeken om een herbeoordeling uit te voeren. Ook je werkgever kan een herbeoordeling aanvragen, bijvoorbeeld omdat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat je mogelijkheden tot re-integreren zijn toegenomen of afgenomen.