Re-integratie conform restverdiencapaciteit

Heeft uw werknemer een arbeidsongeschiktheidspercentage gekregen van het UWV, dan is het belangrijk om deze werknemer zoveel mogelijk conform loonwaarde te re-integreren. Op deze manier heeft uw werknemer de hoogste inkomenszekerheid.