Eigenrisicodragerschap WGA en ZW

U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de afzonderlijke componenten WGA en ZW. Voor elk premiecomponent waarvoor u eigenrisicodrager bent, betaalt u geen gedifferentieerde premie. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en 1 juli. U meldt dan uiterlijk 13 weken voor 1 januari of 1 juli bij de Belastingdienst af of aan.

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden, dan moet u aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • U heeft een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar nodig (niet nodig voor de ZW).
 • U bent in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest.

Overwegingen bij de keuze

De keuze voor eigenrisicodragen is complex en hangt af van veel factoren:

 • financiële gevolgen op korte en lange termijn
 • mate waarin u bereid bent financieel risico te lopen
 • mate waarin u zelf de regie wilt voeren over de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • mate waarin u een probleem ziet in de uitvoering van verplichte taken (re-integratie, administratieve last, bezwaar- en beroepsprocedure)
 • de beheersbaarheid van het verzuim
 • eerdere instroom in de WGA
 • het aantal langdurig zieken in uw organisatie en de kans dat zij instromen in de WGA
 • de hoogte van de gedifferentieerde premie
 • uw financiële reserves.

Bij de afweging om eigenrisicodrager te worden, kan het nuttig zijn om een vergelijking te maken tussen uw lasten en de premie die u aan de Belastingdienst moet gaan betalen.


Betaling uitkering

Uitgangspunt is dat UWV de WGA-uitkering betaalt als deze voor het risico van een eigenrisicodrager WGA komt. Iedere maand betaalt UWV de netto-uitkering aan uw (ex-)werknemer. UWV verhaalt de totale bruto-uitkering op u, inclusief de werkgeversdelen premies sociale verzekeringen en vergoeding Zorgverzekeringswet (ZVW-vergoeding). UWV zorgt dat de werknemer een jaaropgaaf krijgt. Mocht er iets veranderen in de situatie van de (ex-)werknemer dan past UWV de uitkering aan. U krijgt hierover bericht.

UWV brengt hiervoor geen kosten in rekening. 

Als een eigenrisicodrager WGA de betaling zelf wenst uit te voeren dan moet dit aangevraagd worden bij UWV. UWV houdt dan de werkgever op de hoogte van de te betalen uitkering(en). Indien de werkgever weigert de uitkering te betalen mag UWV administratiekosten in rekening brengen voor de uitvoering.

Een werkgever krijgt bij de start van het eigenrisicodragerschap WGA van UWV de keuze voorgelegd op welke wijze de betaling van de WGA-uitkeringen moet plaatsvinden. 

Eigenrisicodragerschap WGA en ZW

Echter ook als je werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, krijgt je meestal je uitkering van UWV. Je werkgever kan je vertellen of hij eigenrisicodrager is voor de WGA. Soms betaalt je werkgever je uitkering.


Re-integratie

Je werkgever is geheel verantwoordelijk voor je re-integratie als hij eigenrisicodrager is voor de WGA. Daarom krijg je niet te maken met UWV. Wel kun je voorzieningen of hulpmiddelen krijgen via UWV. Voorbeelden daarvan zijn een aangepast toilet, een aangepaste werkplek of hulp van een doventolk.