ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen

Heeft uw (ex-)werknemer recht op een WIA-uitkering  dan kan pensioenfonds ABP kan deze uitkering aanvullen met het ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP). Dit geldt voor zowel de IVA- als de WGA-uitkeringen. Deze aanvulling is afhankelijk van;

 • de mate waarin de (ex-)medewerker arbeidsongeschikt is,
 • of hij is herplaatst in ander werk of ontslagen en
 • de soort WIA-uitkering die de (ex-)medewerker van het UWV ontvangt.

De aanvulling van de uitkering met het ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen duurt maximaal 10 jaar en geldt alleen voor het deel dat de (ex-)medewerker bij een ABP-werkgever arbeidsongeschikt is geworden.

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op het WIA-dagloon van UWV en de mate van arbeidsongeschiktheid en wordt als volgt berekend:

 • Tot het maximum dagloon is het arbeidsongeschiktheidspensioen:
  10% X het arbeidsongeschiktheidspercentage X het (maximum-) dagloon.
 • Boven het maximumdagloon is het arbeidsongeschiktheidspensioen:
  80% X het arbeidsongeschiktheidspercentage X (het dagloon min maximum dagloon).
 • Ontvangt de (ex-)medewerker een VVU-uitkering? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt als volgt berekend:
  65% X het arbeidsongeschiktheidspercentage X (het dagloon min minimumloon).

Voor de berekening door ABP van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt voor het arbeidsongeschiktheidspercentage uitgegaan van het klassemidden, zie rechterkolom in onderstaande tabel:

UWV is verplicht om aan ABP door te geven als de (ex-)medewerker een WIA-uitkering krijgt. Vervolgens ontvangt de (ex-)medewerker bericht van ABP om het arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Meer informatie is te vinden op www.abp.nl.

 

ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen

Heb je recht op een WIA-uitkering  dan kan pensioenfonds ABP kan deze uitkering aanvullen met het ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP). Dit geldt voor zowel de IVA- als de WGA-uitkeringen. Deze aanvulling is afhankelijk van:

 • de mate waarin je arbeidsongeschikt bent,
 • of je bent herplaatst in ander werk of ontslagen en
 • de soort WIA-uitkering die je van het UWV ontvangt.

De aanvulling van de uitkering met het ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen duurt maximaal 10 jaar en geldt alleen voor het deel dat je bij een ABP-werkgever arbeidsongeschikt bent geworden.

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op het WIA-dagloon van UWV en de mate van arbeidsongeschiktheid en wordt als volgt berekend:

 • Tot het maximum dagloon is je arbeidsongeschiktheidspensioen:
  10%  X  je arbeidsongeschiktheidspercentage  X  je (maximum-) dagloon.
 • Boven het maximumdagloon is je arbeidsongeschiktheidspensioen:
  80%  X  je arbeidsongeschiktheidspercentage  X  (je dagloon min maximum dagloon).
 • Ontvang je een VVU-uitkering? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt als volgt berekend:
  65%  X  je arbeidsongeschiktheidspercentage  X  (je dagloon min minimumloon).

Voor de berekening door ABP van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt voor het arbeidsongeschiktheidspercentage uitgegaan van het klassemidden, zie rechterkolom in onderstaande tabel:

Gehnteerde klassemidden berekening arbeidsongeschiktheidspercentage voor berekening arbeidsongeschiktheidspensioen ABP