De vervolguitkering (VVU)

Voldoet uw (ex-)werknemer niet aan de inkomenseis, met andere worden: benut hij zijn restverdiencapaciteit niet voor ten minste 50%? Dan heeft hij geen recht op een loonaanvullende uitkering (LAU), maar krijgt hij in plaats daarvan een WGA-vervolguitkering (VVU).


Hoogte van de VVU

De hoogte van de vervolguitkering is gebaseerd op een uitkeringspercentage maal het minimumloon. Hoe arbeidsgeschikter uw (ex-)werknemer is, hoe lager het percentage VVU dat hij ontvangt. Onderstaand worden de uitkeringspercentages voor de verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen weergegeven.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkeringspercentage

35-45%

28%

45-55%

35%

55-65%

42%

65-80%

50,75%


Duur van de VVU

Uw (ex-)werknemer heeft in principe recht op een vervolguitkering totdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Gaat de werknemer in kwestie aan het werk en verdient hij daarmee minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan komt hij in aanmerking voor een loonaanvullende uitkering (LAU) in plaats van de VVU.


Bovenwettelijke aanvulling AAOP

De vervolguitkering kan door het ABP worden aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP).

 

 

De vervolguitkering (VVU)

Benut je je restverdiencapaciteit niet voor ten minste 50%, dan heb je geen recht op een loonaanvullende uitkering (LAU), maar krijg je in plaats daarvan een WGA-vervolguitkering (VVU).


Hoogte van de VVU

De hoogte van je uitkering hangt af van je percentage van arbeidsongeschiktheid. Je uitkering is een percentage van het minimumloon.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkeringspercentage

35-45%

28%

45-55%

35%

55-65%

42%

65-80%

50,75%


Duur van de VVU

Je hebt recht op een vervolguitkering totdat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Of als je minimaal 50% van je restverdiencapaciteit gaat werken. Dan komt je in aanmerking voor een loonaanvullende uitkering (LAU) in plaats van de VVU.


Bovenwettelijke aanvulling AAOP

De VVU-uitkering kan door het ABP worden aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP).