Verkorte wachttijd

Blijkt al in een vroeg stadium dat iemand niet meer kan werken en is er geen kans op herstel, dan kan uw werknemer een IVA-uitkering aanvragen. Deze IVA-uitkering kan op zijn vroegst ingaan na 13 weken wachttijd, maar nooit eerder dan tien weken na de aanvraag. Ook moet met de aanvraag een verklaring van de bedrijfsarts worden meegestuurd. Uit deze verklaring moet blijken dat de werknemer niet meer kan werken en ook niet beter zal worden. De verklaring moet gebaseerd zijn op informatie van een medisch specialist.

De mogelijkheid om een verkorte wachttijd aan te vragen loopt tot en met de 68e ziekteweek. De verkorte wachttijd eindigt dan uiterlijk na de 78e ziekteweek. Wanneer de aanvraag na de 68e ziekteweek wordt ingediend, is deze te laat voor de verkorte procedure. In dat geval geldt de normale wachttijd van 104 weken. Het verzoek om een verkorte wachttijd kan slechts eenmalig worden ingediend.

 

Verkorte wachttijd

Blijkt al in een vroeg stadium dat je niet meer kunt werken en is er geen kans op herstel, dan kun je een IVA-uitkering aanvragen. Dit kan niet door je werkgever worden aangevraagd. Je kunt de IVA-uitkering na minimaal 3 weken (en maximaal 68 weken) ziekte aanvragen. Bij de aanvraag stuur je ook een verklaring van de bedrijfsarts mee. De bedrijfsarts moet aangeven dat je niet meer kunt werken en ook niet meer beter zal worden en moet deze verklaring baseren op informatie van een medisch specialist.

Raadpleeg het UWV via https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/wia-uitkering-aanvragen/detail/wanneer-vraag-ik-een-wia-uitkering-aan/vervroegd-wia-iva-aanvragen