Hulpbehoevendheid

In geval van hulpbehoevendheid kan het UWV op aanvraag een verhoging van de WIA-uitkering aan de werknemer toekennen. Er is sprake van hulpbehoevendheid op het moment dat iemand geregelde oppassing en verzorging nodig heeft, waarbij het moet gaan om essentiële en steeds terugkerende verrichtingen gericht op persoonlijke verzorging. Hieronder valt bijvoorbeeld hulp bij wassen, aankleden en/of toiletgang. Noodzakelijke hulp bij huishoudelijke taken en vervoer valt niet onder de definitie van hulpbehoevendheid.

Meer informatie

Zie de site van UWV: Hogere uitkering bij hulpbehoevendheid.

 

Hulpbehoevendheid

Ben je hulpbehoevend, dan  kan het UWV op aanvraag een verhoging van de WIA-uitkering aan je toekennen. Er is sprake van hulpbehoevendheid op het moment dat iemand geregelde oppassing en verzorging nodig heeft, waarbij het moet gaan om essentiële en steeds terugkerende verrichtingen gericht op persoonlijke verzorging. Hieronder valt bijvoorbeeld hulp bij wassen, aankleden en/of toiletgang. Noodzakelijke hulp bij huishoudelijke taken en vervoer valt niet onder de definitie van hulpbehoevendheid.

Meer informatie

Zie de site van UWV: Hogere uitkering bij hulpbehoevendheid.