WW verplichtingen

Als uw (ex)-werknemer een beroep doet op WW-uitkering dan legt de WW een reeks verplichtingen op. Als UWV constateert dat de werknemer een verplichting niet nakomt, leidt dat tot een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de sanctie variëren van een officiële waarschuwing tot een weigering van de gehele uitkering.

U hebt zelf ook rechtsmiddelen tot uw beschikking, voor het geval uw (ex)-werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

De WW kent de volgende verplichtingen: 

 • verplichtingen gericht op het beperken van de werkloosheid:
  • passend werk zoeken
  • een aangeboden passende baan accepteren
  • een baan niet onnodig prijs geven
 • inlichtingen verstrekken over feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitkering
 • meewerken aan activiteiten die de kans op werk vergroten, zoals re-integratietrajecten en om- of bijscholing of het aanvaarden van passend werk
 • andere verplichtingen, bijvoorbeeld de registratie als werkzoekende op UWV.nl en het tijdig indienen van een aanvraag voor een WW-uitkering op Mijn UWV.

Sancties

Overtreding van de inlichtingenplicht wordt bestraft met een boete. Op andere overtredingen staat een maatregel. Dat is een gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering, tijdelijk of blijvend. Heeft de werknemer teveel uitkering ontvangen, dan volgt een terugvordering.

WW verplichtingen

Als je een beroep doet op WW-uitkering dan legt de WW een reeks verplichtingen op. Als UWV constateert dat je een verplichting niet nakomt, leidt dat tot een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de sanctie variëren van een officiële waarschuwing tot een weigering van de gehele uitkering.

Je werkgever heeft ook rechtsmiddelen tot zijn beschikking, voor het geval u zich niet aan uw verplichtingen houdt.

De WW kent de volgende verplichtingen:

 • verplichtingen gericht op het beperken van de werkloosheid:
  • passend werk zoeken;
  • een aangeboden passende baan accepteren;
  • een baan niet onnodig prijs geven.
 • inlichtingen verstrekken over feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitkering;
 • meewerken aan activiteiten die de kans op werk vergroten, zoals re-integratietrajecten en om- of bijscholing of het aanvaarden van passend werk;
 • andere verplichtingen, bijvoorbeeld de registratie bij het CWI en het tijdig indienen van een aanvraag.

Sancties

Overtreding van de inlichtingenplicht wordt bestraft met een boete. Op andere overtredingen staat een maatregel. Dat is een gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering.