De 4-uit-5-jareneis

De jareneis is geen voorwaarde voor een basis-WW-uitkering, maar wel voor een WW-uitkering die langer dan 3 maanden duurt. Een werknemer die verder aan alle WW-voorwaarden voldoet behalve aan de jareneis, krijgt een uitkering van 3 maanden.

Om aan de jareneis te voldoen, moet uw werknemer minstens in 4 van de 5 kalenderjaren vóór het jaar waarin hij werkloos is geworden, hebben gewerkt. Bij een werknemer die in 2023 werkloos wordt, is dit dus de periode van 2018 tot en met 2022.

Een kalenderjaar telt als een gewerkt jaar als:

  • de werknemer in het jaar ten minste 52 dagen loon heeft ontvangen. Dit geldt voor de jaren tot en met 2012
  • de werknemer in het jaar ten minste 208 uur loon heeft ontvangen. Dit geldt voor 2013 en latere jaren
  • de werknemer jonge kinderen heeft verzorgd die tot zijn gezin behoorden, of mantelzorg heeft verricht. 

De 4-uit-5-jareneis

De jareneis is geen voorwaarde voor een WW-uitkering, maar wel voor een WW-uitkering die langer dan 3 maanden duurt. Als je aan alle WW-voorwaarden voldoet behalve aan de jareneis, krijgt je een uitkering van 3 maanden.

Om aan de jareneis te voldoen, moet je minstens in 4 van de 5 kalenderjaren vóór het jaar waarin je werkloos bent geworden, hebben gewerkt. Ben je in 2016 werkloos geworden, is dit dus de periode van 2011 tot en met 2015.

Een kalenderjaar telt als een gewerkt jaar als:

  • Je in het jaar ten minste 52 dagen loon hebt ontvangen. Dit geldt voor de jaren tot en met 2012
  • Je in het jaar ten minste 208 uur loon hebt ontvangen. Dit geldt voor 2013 en latere jaren
  • je jonge kinderen hebt verzorgd die tot jouw gezin behoorden, of je mantelzorg hebt verricht. Voor het meetellen gelden nadere voorwaarden (zie verzorgingsforfait en mantelzorgforfait).