Voorwaarden bovenwettelijke aanvulling

Een HBO-werknemer die recht op WW heeft uit een HBO-baan, heeft ook recht op een bovenwettelijke aanvulling op de WW. En als zijn WW-uitkering korter duurt dan op grond van de WW van 2015 het geval zou zijn geweest, heeft hij na afloop van de WW recht op een reparatie-uitkering (RU).

Na de WW of de reparatie-uitkering kan nog een aansluitende uitkering (AU) volgen. Daarvoor geldt als extra voorwaarde dat de werknemer op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd heeft van ten minste 5 jaar. Tenslotte kan de werknemer na de aansluitende uitkering nog echt hebben op een extra aansluitende uitkering tot zijn AOW-leeftijd. De voorwaarden daarvoor zijn dat hij bij het einde van zijn HBO-baan minstens 15 jaar diensttijd heeft en maximaal 10 jaar verwijderd is van zijn AOW-leeftijd.

 

Voorwaarden bovenwettelijke aanvulling

Als je ontslagen wordt uit een baan in de HBO-sector, dan heb je meestal recht op een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. Voor een bovenwettelijke aanvulling (AU) op grond van de BWRHBO gelden de volgende voorwaarden:

  • Je ontvangt een WW-uitkering
  • De werkloosheid komt voort uit een baan in de hbo-sector 

 Vanaf 1 januari 2016 is de duur van de WW-uitkering stapsgewijs ingekort. De totale maximale WW-duur wordt teruggebracht naar 24 maanden i.p.v. 38 maanden. In de hbo-sector wordt deze verkorting van de WW gerepareerd middels een reparatie-uitkering (RU).

Na de WW of de reparatie-uitkering kan je ook nog recht hebben op een aansluitende uitkering. (ASU). Daarvoor geldt als extra voorwaarde dat je op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd hebt van minimaal 5 jaar.

Tenslotte kan ja na de aansluitende uitkering nog echt hebben op een extra aansluitende uitkering (ex-ASU) tot je AOW-leeftijd. De voorwaarden daarvoor zijn dat je bij het einde van je HBO-baan minimaal 15 jaar diensttijd hebt en maximaal 10 jaar verwijderd bent van je AOW-leeftijd.

 

Een uitkering kun je aanvragen via www.maandwerk.nl.