WW, BWW en NWW

Werknemers in het hbo die werkloos worden, krijgen meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. De bovenwettelijke WW is geregeld in de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs, de BWRHBO.

Op uitkeringsrechten ontstaan vóór 1 april 2017 is een oudere versie van de BWRHBO van toepassing. Die staat hier niet beschreven. Klik hier voor de oude versie van de BWHBO

WW, BWW en NWW

Ben je werkzaam in het hoger beroepsonderwijs en word je werkloos, dan krijg je meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. De bovenwettelijke WW is geregeld in de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs, de BWRHBO.

Ben je ontslagen vóór 1 april 2017 dan is een oudere versie van de BWRHBO van toepassing. Die staat hier niet beschreven. Klik hier voor de oude versie van de BWRHBO.